Bovens Prins Advocaten is een gespecialiseerd strafrechtkantoor, gevestigd in Oud-Zuid te Amsterdam.

Onze strafrechtadvocaten staan u graag bij indien u verdachte bent in een strafzaak, gedagvaard wordt door het Openbaar Ministerie, of indien u zich wenst te voegen als benadeelde partij in een strafzaak. Ook voor vroegtijdig juridisch advies m.b.t. een strafzaak kunt u zich tot ons kantoor wenden. Bovens Prins Advocaten behandelt alle soorten strafzaken, waaronder o.a. drugszaken, zedenzaken en levensdelicten. 

Voor spoedeisende strafzaken kunt u ook buiten kantoortijden telefonisch contact opnemen met Bovens Prins Advocaten op 06-48070628.